dissabte, 22 d’octubre de 2016

La competició del minut.

Cinc oportunitats!
     Feis cinc vegades l'apartat de les sumes i cinc el de les restes.
     Comprovau el resultat i les errades si és que n'hi ha.
     Escriviu un comentari amb el nom i la puntuació màxima obtinguda.
     Ànim!!!!!

major o menor?..... o igual!

Atenció i habilitat de càlcul

Es tracta de relacionar el resultat de les sumes amb la figura corresponent. Llegiu les ajudes del joc!