dijous, 24 de novembre de 2016

dimecres, 23 de novembre de 2016

Llibres digitals

  Per accedir als llibres de naturals i socials ho hem de fer des de la següent pàgina. Més endavant també hi trobarem el de matemàtiques.

dissabte, 22 d’octubre de 2016

La competició del minut.

Cinc oportunitats!
     Feis cinc vegades l'apartat de les sumes i cinc el de les restes.
     Comprovau el resultat i les errades si és que n'hi ha.
     Escriviu un comentari amb el nom i la puntuació màxima obtinguda.
     Ànim!!!!!

major o menor?..... o igual!

Atenció i habilitat de càlcul

Es tracta de relacionar el resultat de les sumes amb la figura corresponent. Llegiu les ajudes del joc!